De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verwacht een 'explosieve' groei van het aantal studenten. Dat kan leiden tot een tekort aan studentenkamers, tentamenplekken en medewerkers.

Volgens het Dagblad van het Noorden verwacht de RUG een groei van 20 procent nieuwe studenten voor het komend studiejaar. Deze groeiverwachting is gebaseerd op het aantal vooraanmeldingen per 1 mei van dit jaar.

De aantallen hiervan kunnen licht afwijken, omdat sommige studenten zich ook voor twee studies tegelijkertijd inschrijven, zodat ze nog enkele maanden de tijd hebben voor een definitieve keuze. Dit was echter in voorgaande jaren ook het geval, en het aantal voor-inschrijvingen is hoger dan eerdere jaren.

Buitenlandse studenten

Ook de groei van het aantal buitenlandse studenten zet door. Uit Europese landen wordt een groei voorzien van 49,7 procent, en de groei van het aantal studenten van buiten Europa bedraagt 30,6 procent.

Van de 30.472 studenten die Groningen telt zijn er inmiddels bijna zesduizend met een buitenlands paspoort.