De gemeente Groningen wil onder de noemer van Groningse Energiebank duurzame energie via blockchain gaan uitgewisselen en is ook bezig met een innovatieve financieringswijze voor energiebesparende maatregelen in een huis komt. 

De Energiebank is volgens wethouder Mattias Gijsbertsen een belangrijke stap naar een aardgasloos Nederland.​

Tijdens het TransFuture Festival in Groningen presenteerde de wethouder beide projecten aan Diederik Samsom, die in opdracht van het kabinet twee miljoen huishoudens van het aardgasnet moet halen. Volgens Gijsbertsen is Groningen voorloper in de energietransitie. “We lopen tegen beperkingen aan in de regelgeving. Er is voor deze pilots meer regelruimte nodig. Daar heb ik vandaag onderhandelaar Diederik Samsom om gevraagd", aldus de wethouder.

Blockchain en eigen energie-opwek

Het eerste project is een slimme manier - via blockchain - van uitwisselen en verrekenen van opgewekte energie binnen dezelfde wijk. In de wijken Reitdiep en Paddepoel in Groningen zijn verschillende partijen al bezig met het realiseren van collectieve zonnepanelen of een wijkwindmolen en een daarmee samenhangend wijkenergieplan. Nu mogen huizen echter nog geen energie leveren aan elkaar. Gijsbertsen wil meer ruimte om te experimenteren.

Energiebesparing financieel mogelijk maken

Het andere pilotproject betreft een gebouw gebonden financiering. Er is daarbij geen sprake van een lening gekoppeld aan de bewoner maar aan het vastgoed. Dit geeft de mogelijkheid voor huishoudens om energiebesparende maatregelen door derden te laten financieren en realiseren. De energierekening voor bewoners blijft daarmee gelijk. Uit de financiële ruimte die ontstaat door de energiebesparing, betaalt de bewoner geleidelijk de kosten voor de maatregelen aan de investeerder terug. Ook hiervoor moeten volgens de gemeente nieuwe regels komen.