De aanpak van de zuidelijke ringweg duurt minstens twee jaar langer dan verwacht. Projectbureau Aanpak Ring Zuid heeft donderdag bekend gemaakt dat de nieuwe ringweg is niet in 2021 maar op zijn vroegst in 2023 klaar.

Om de uitloop van de werkzaamheden te beperken, is een deel van de zuidelijke ringweg komende zomer helemaal dicht. Meer maatregelen om de uitloop te beperken worden nog onderzocht.

Van 20 juli tot en met 24 augustus is de weg in de richting Hoogezand afgesloten tussen het Julianaplein en de Europaweg. Aannemer Combinatie Herepoort gaat in deze periode de bouwkuip voor de verdiepte ligging aanleggen. Aan de zuidkant van de weg worden hiervoor damwanden ingetrild.

Op 8 juli, voordat de zomerstremming start, wordt de tijdelijke weg aan de noordzijde van de ring in gebruik genomen. Deze weg loopt van het Europaplein tot het Julianaplein en ligt straks deels op de noordbaan van de ringweg zelf en deels op de plek waar het talud van de ringweg ligt.

Hinder voor omwonenden

Het intrillen van de damwanden gaat overlast opleveren voor de omgeving in de vorm van geluidshinder en trillingen, aldus Aanpak Ring Zuid. Er wordt in principe alleen overdag gewerkt, van 7.00 tot 19.00 uur, maar mocht dat nodig zijn dan is er een uitloop mogelijk tot uiterlijk 23.00 uur en kan de afsluitingsperiode worden uitgebreid met een zesde week.

Om de overlast verder te beperken, worden de damwanden ingebracht met een speciaal hoogfrequent trilblok, dat voor minder trillingen en geluid zorgt. Omwonenden krijgen een brief met een toelichting en een uitnodiging voor inloopbijeenkomsten op 3 en 4 juli.

Veiligheid

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het uitvoeringsontwerp voor de bouwkuip, met daarin de uitvoeringstekeningen. Voor deze werkzaamheden definitief kunnen starten, moet de projectorganisatie dit ontwerp nog toetsen op veiligheid en beheersbaarheid.

Alleen als de toetsing hierop positief verloopt, zal definitief toestemming worden verleend voor de zomerstremming.