Het Groningse gemeentebestuur heeft woensdag zijn inrichtingsplan voor de nieuwe Kattenbrug en diens directe omgeving gepresenteerd. In de plannen is onder meer sprake van een nieuwe, vaste brug over het Schuitendiep, in het verlengde van het Kattendiep.

Het plan voorziet ook in een verlaging van een deel van de kademuren langs het Schuitendiep en de aanleg van nieuwe groenstroken.

Het is de bedoeling dat vanaf eind 2019 de bussen niet meer door de binnenstad rijden, maar langs de Diepenring. Om de verbinding met het Zuiderdiep te maken, wordt de Kattenbrug aangelegd.

Nieuwe bushaltes

Naast het plan voor de brug doet het college ook voorstellen voor de aanleg van bushaltes aan de Diepenring: één bij het Provinciehuis en één bij de de Stadsschouwburg.

Daarvoor moet de verkeersituatie worden aangepast. Zo komt er een gedeeltelijke 30 kilometer-zone, verdwijnen de verkeerslichten op de Sint Jansbrug en worden de trottoir aangepast. Hier komen rode en gele klinkers in plaats van de gebruikelijke grijze tegels.

Op sommige stukken wordt ook het asfalt aangepakt. Dit zorgt er samen met de andere maatregelen voor dat weggebruikers dit deel beter herkennen als een 30 kilometer-zone.

Sint Jansstraat

Ten slotte heeft het college ook een ontwerp voor de herinrichting van de Sint Jansstraat goedgekeurd. De inrichting wordt afgestemd op voetgangers en fietsers en op de bereikbaarheid van de nieuwe parkeergarage onder het Groninger Forum.

De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is de verwachting dat die nog voor de zomer een besluit neemt.