Maatregelen die door de Combinatie Herepoort zijn genomen om vleermuizen aan de zuidkant van de stad te beschermen, werpen hun vruchten af.

De watervleermuizen hebben zich momenteel gevestigd bij een speciaal voor hen nieuw aangelegde vijver en de dwergvleermuizen vestigen zich op geplaatste zakken zand. Maar de populatie moet zich nog wel herstellen, zo meldt Aanpak Ring Zuid.

Aannemerscombinatie Herepoort heeft eerder dit jaar maatregelen getroffen om het leefgebied van de vleermuizen te beschermen. Zo zijn in de omgeving van de Vondellaan, bij de Hora Siccamasingel en bij de Dinkelvijver nieuwe bomen en struiken aangeplant.

Ook zijn er schermen neergezet die de geleidende functie van de bomen tijdelijk overnemen. En bij de Vondellaan hebben is de Braillevijver aangelegd.

Insecten

Inmiddels hebben de watervleermuizen de nieuwe vijver al ontdekt. En op dezelfde locatie maken gewone dwergvleermuizen gebruik van de wand met bigbags met zand. Die grote zakken zand houden 's avonds de warmte lang vast en geven beschutting.

Ondanks de maatregelen is de populatie wel minder groot dan voorafgaande aan de bomenkap. Het zal dan ook geruime tijd duren voordat de vleermuizenpopulatie weer minstens even zo groot is.