Het UMCG heeft in 2017 een financieel resultaat geboekt van 27,9 miljoen euro. De omzet bedroeg 1,3 miljard euro, dit is vergelijkbaar met de omzet in 2016.

De winst die werd geboekt zal dit jaar onder meer gestoken worden in het opleiden van meer zorgpersoneel.

Het hogere resultaat in 2017, 14,1 miljoen euro hoger dan in 2016, wordt vooral veroorzaakt door incidentele baten: als gevolg van niet ingevulde vacatures waren er lagere personeelslasten en door de implementatie van het elektronisch patiëntendossier zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. Ook de resultaten van de deelnemingen dragen bij aan het hogere groepsresultaat.

Omdat het incidentele baten betreft, zet het UMCG het eerder ingezette kostenbesparingsprogramma 2016-2020 onverminderd voort.

Extra opleiden

De arbeidsmarktkrapte is ook voelbaar in het UMCG. Daarom trekt het UMCG de komende jaren extra geld uit voor het opleiden van meer zorgpersoneel. Zo komen er in 2018 10 procent meer leerlingverpleegkundigen dan vorig jaar en wordt samen met de ziekenhuizen in de regio opgetrokken om extra anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, klinisch perfusionisten ander klinisch ondersteunend personeel op te leiden.

Dat is nodig, want in 2017 is - als gevolg van openstaande vacatures - niet op alle bedrijfsonderdelen met een volledige bezetting gewerkt.