Het Groningse provinciebestuur en de gemeentebesturen van tien Groningse gemeenten hebben vrijdagavond een brandbrief aan minister Wiebes van Economische Zaken gestuurd. Daarin eisen ze een spoedoverleg met de minister over de impasse die deze week ontstond over de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied.

Volgens de Groningse bestuurders houdt de minister zich niet aan zijn afspraken en krijgt de aanpak van de bevingsproblematiek daardoor een 'chaotische aanblik'.

In de brief geven de bestuurders aan erg geschrokken te zijn van de gang van zaken in de afgelopen week. Het opstappen van Hans Alders is volgens hen 'als een mokerslag ingeslagen'.

Daarnaast leidt het verslag van het gesprek dat deze week plaatsvond tussen de Nationaal Coördinator, het ministerie van Economisch Zaken en de NAM, en dat één van de redenen voor Alders was om zijn biezen te pakken, tot grote zorgen over de voortgang van de versterkingsoperatie.

Afspraken versterkingsoperatie

In de brief wordt de minister verweten dat hij tegen de afspraken in de NAM weer een grote rol in de versterkingsoperatie geeft, de toegezegde versterking van honderden huizen in het gebied wil heroverwegen en de regio niet langer als formele gesprekspartner ziet.

"Dit alles schaadt twee belangrijke doelen waar we samen aan werken: veiligheid en vertrouwen", zo schrijft Commissaris van de Koning René Paas namens de Groningse bestuurders. "Het effect daarvan is inmiddels zichtbaar in de Groninger samenleving."

Volgens Paas heeft de minister een belangrijke sleutel in handen om weer op een constructieve manier in gesprek te komen. Daarvoor is volgens hem een betekenisvolle positie van de regio zelf in de besluitvorming van cruciaal belang.

Verzoek

"Wij vragen u daarom dringend op zo kort mogelijke termijn een Nationaal Bestuurlijk Overleg te organiseren", zo besluit Paas de brief aan de minister.