De Groningse professor Matty P. Berg heeft op Griend voor het eerst een zelfdzame springstaartensoort gezien. Het gaat om een diertje van 0,8 millimeter lang. De springstaart is zeldzaam in Europa en tot dusver niet eerder aangetroffen in Nederland.

Prof. dr. Matty P. Berg vond het diertje in het aangespoelde vloedmerk. "Ik vond één exemplaar op de overgang van het duin naar het wad, in een dik pakket vloedmerk," aldus Berg. Hij is een van de weinige kenners van deze diergroep in ons land.

Berg stelt voor om de springstaart de Nederlandse naam "Baltisch driedoorntje" te geven. "De soort komt voor in de Baltische regio en bovenop het achterlijf staan drie doorntjes."

Griend wordt beheerd door Natuurmonumenten. De boswachter van het gebied noemt de vondst "leuk nieuws". 
"Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert", aldus boswachter Erik Jansen.

Griend ligt halverwege Harlingen en Terschelling en is van groot belang voor onder meer broedende meeuwen en grote sterns. In 2007 herontdekten de vogelwachters een uit Nederland verdwenen nachtvlinder, de stippelrietboorder.