Het Hoendiep is vanaf maandag vijf weken dicht wegens wegwerkzaamheden. Het gaat om het gedeelte tussen de Diamantlaan en de Johan van Zwedenlaan. Dit stuk weg is in beide richtingen afgesloten.

Tijdens de werkzaamheden wordt een afslag naar het nieuwe crematorium aangelegd. Daarnaast wordt de kruising bij de U.T. Delfiaweg zo aangepast dat de wegen het verwachte bestemmingsverkeer naar het uitvaartcentrum aankunnen.

Het autoverkeer wordt deze vijf weken omgeleid via de Diamantlaan, de Siersteenlaan en de Johan van Zwedenlaan. Het fietspad blijft open voor fietsers.

De rijstroken van het Hoendiep worden ter hoogte van de kruising iets verder uit elkaar gelegd, zodat de vluchtheuvel met de fietsoversteek breder en langer wordt. Daarnaast komt er een aparte strook voor link afslaand verkeer naar het crematorium. Zo hoeft afslaand verkeer niet op de doorgaande weg stil te staan als ze voorrang moeten verlenen aan tegemoetkomend verkeer.

Fietspaden

Het fietspad komt iets verder van de weg af te liggen en krijgt een kleine slinger zodat fietsers en bromfietsers beter zichtbaar zijn voor afslaand verkeer naar de uitvaartfaciliteit.

Tot slot wordt ook de kruising veiliger gemaakt voor fietsers. Fietsers geven nu aan dat ze dit punt als onveilig ervaren. De bushalte aan het Hoendiep wordt tegelijkertijd opnieuw vormgegeven en de belijning van de weg wordt aangepast. Om het fietsend verkeer iets af te remmen bij de nieuwe afslag, brengt de gemeente de zogenoemde 'kamelenbulten' aan.