Aannemerscombinatie Herepoort is tijdens het Hemelvaartweekend druk bezig met werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Volgens de aannemer liggen de werkzaamheden op schema.

Vanaf woensdagavond tot maandagochtend is onder andere een stuk van de zuidelijke ringweg afgesloten. Ook rijden er geen treinen om de werkzaamheden mogelijk te maken.​ De vorderingen worden door Aanpak Ring Zuid op een speciale pagina bijgehouden. 

Onderhoud noordbaan ringweg Euvelgunne-Hereweg

Op de noordelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg (N7), vanaf Euvelgunne tot aan de Hereweg voert Combinatie Herepoort onderhoudswerkzaamheden uit. Er worden onder andere voegen vervangen. De onderhoudswerkzaamheden zijn nodig omdat de noordbaan de komende jaren dienst gaat doen als tijdelijke weg. In die periode is onderhoud aan de weg vrijwel niet mogelijk.

Aanpak Ring Zuid Update 12 mei 

De werkzaamheden verlopen nog steeds volgens planning. Momenteel wordt gewerkt aan het leveren en verwerken van zand op de afrit Osloweg. Het asfalteren van de afrit Hereweg is afgerond en vandaag is daar de belijning aangebracht. Vannacht wordt er asfalt aangebracht bij de toerit Hereweg. Daarna wordt zondag daar de belijning aangebracht. Het aanbrengen van de voegen wordt vandaag ook afgerond. De voegen moeten daarna afgewerkt worden, dit zal vandaag starten en morgen worden voltooid. 

Damwanden plaatsen onder spoor bij Esperantokruising

Omdat de noordbaan van de ringweg is afgesloten, kunnen ook damwanden geplaatst op de plek van het spoor. Dit is nodig om later het verdiepte weggedeelte te kunnen aanleggen.

Aanpak Ring Zuid Update 12 mei 

Vannacht is het zand aangevuld bij het spoor. Dit gaf helaas meer geluidshinder voor de omgeving dan verwacht, omdat deze werkzaamheden onder het viaduct plaatsvonden en dit het geluid weerkaatste. Het spoor wordt nu teruggebouwd en vannacht worden de barriers op de N7 teruggeplaatst. Deze zijn weggehaald vanwege het intrillen van de damwanden en de kraan die hiervoor is gebruikt. Mogelijk dat het terugplaatsen van de barriers enige geluidshinder zal veroorzaken. 

Inschuiven tunnelmoot Helperzoomtunnel

Dit hemelvaartweekend zou ook de tunnelmoot van de Helperzoomtunnel worden ingeschoven. Dit kon niet doorgaan.​