De gemeenteraad van Haren heeft dinsdagavond besloten dat zij volledig willen meewerken aan de voorbereidingen voor de herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer. Gezond Verstand Haren heeft als enige partij tegengestemd.

Tot nog toe was een meerderheid van de gemeente Haren tegen de herindeling met de twee gemeenten. Eerder gaf het merendeel van het stadsbestuur aan een zelfstandige gemeente te willen blijven.

De fusie tussen de drie gemeenten is nog niet definitief. Volgens de planning beslist de Eerste Kamer voor de zomervakantie over de samenvoeging van de gemeenten. Eind april heeft een meerderheid van de Tweede Kamer definitief ingestemd met de herindeling.

De herindelingsdatum staat gepland op januari 2019. Na deze datum krijgen alle raadsleden, wethouders en de burgemeester een aanstellingsbrief.