De overkappingen boven de perrons op het Hoofdstation in de stad worden komende tijd extra verstevigd. De kapconstructie is meer dan honderd jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen. Op een later moment worden de kappen gerestaureerd.

Zo’n restauratie is specialistisch werk en vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, aldus ProRail. Die voorbereidingen, zoals materiaalonderzoek en berekeningen, nemen zeker een jaar in beslag. De daadwerkelijke restauratie vindt naar verwachting rond 2020 plaats. De mogelijkheden om dit te combineren met werkzaamheden in het kader van project Groningen Spoorzone worden bekeken.

Om er zeker van te zijn dat de overkapping ook harde wind kan doorstaan, neemt ProRail nu alvast een paar maatregelen. Zo worden er betonblokken met staaldraden geplaatst die de kappen op hun plek moeten houden. Ook worden een paar delen van de constructie gedemonteerd, ter voorbereiding op de restauratie.

De bestaande verlichting, omroepinstallaties en reisinformatie krijgen een nieuwe plek. Er blijven op het station voldoende mogelijkheden om beschut te staan, aldus ProRail.