WarmteStad begint deze week met de aanleg van een tweede bron voor warmte- en koudeopslag (WKO) op het Europapark. Zowel woningen als gebouwen worden daarmee straks duurzaam verwarmd en gekoeld.

Meerdere nieuwe kantoren en wooncomplexen op het Europapark gaan gebruik maken van duurzame warmte- en koudeopslag (WKO) van WarmteStad. Op dit moment worden aansluitingen van nieuwbouwprojecten Lunettenhof, De Nieuwe Linie en Kolenpark gerealiseerd. Binnenkort komen daar woonzorgcomplex Leyhoeve, appartementencomplex Powerhouse en Sportcentrum Europapark bij.

Ook met andere partijen op het Europapark wordt gesproken over warmte- en koudelevering. De gebouwen 'Hete Kolen' en het gemeentelijke kantoor aan het Harm Buiterplein worden al enige jaren duurzaam verwarmd door WarmteStad.

Om alle kantoren en wooncomplexen te voorzien van warmte en koude is een tweede ‘doublet’ nodig. Dit is het bronnensysteem dat ondiepe aardwarmte benut en warmte en koude kan onttrekken uit de bodem en het daar vervolgens ook kan opslaan. De aanleg start deze week, samen met de aanleg van een nieuw leidingstelsel dat de gebouwen aansluit.

Volgens WarmteStad-directeur Dick Takkebos wordt er hiermee een "mooie stap gezet op weg naar een duurzame stad Groningen zonder aardgas".