Tijdens Koningsdag brengt de koninklijke familie een bezoek aan Groningen. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima genieten zichtbaar van het programma in de stad.

Om 11.00 uur gaan de oranje deuren open en komt Willem-Alexander met zijn familie het Prinsenhof op lopen, waar zij ontvangen worden door Comissaris van de Koning René Paas. 

Prinses Amalia bekijkt met belangstelling een proef van kinderen van het Kids Lab, die allerlei natuurkundige en scheikundige proefjes doen.

De koning bekijkt een maquette van BuildinG, waarbij scholieren uit Zeerijp, leerlingen van het Harens Lyceum en studenten van de Hanzehogeschool Groningen op verschillende niveaus leren om gebouwen te ontwerpen die minder gevoelig zijn voor trillingen en aardbevingen.

Er wordt enthousiast gezwaaid als de koning voorop langs het publiek wandelt. Achter hem volgt zijn familie met burgemeester Peter den Oudsten.

Koningin Maxima maakt kennis met studenten van de Groningse Studentenroeivereniging Aegir.

Twee meisjes uit het publiek maken een selfie met prinses Ariane.

Amalia wordt door Groningse studenten opgeroepen om te komen studeren in Stadt.

Prinses Ariane pakt de bal van een ijshockeyspeler.

De koninklijke familie luistert naar professor Ben Feringa. De chemicus kreeg in 2016 de Nobelprijs voor scheikunde.

De koning bedankt alle Groningers voor het ontvangst. Ook prijst hij de inwoners van Groningen en de ommelanden voor hu veerkracht sinds ze te maken hebben met de aardbevingsproblematiek door de gaswinning.

Maandag 30 april tussen 12.45 en 13.45 uur kan je via NUjij live al jouw vragen over vijf jaar Willem-Alexander als koning stellen aan historicus en auteur Han van Bree. Stuur hier nu alvast je vragen in.