Koning Willem-Alexander prijst de stad Groningen en vooral de veerkracht van haar inwoners. Tijdens het bezoek aan Stadt werd een paar keer gerefereerd aan de problematiek van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

"Het is een fantastische stad, die de problemen niet onder stoelen of banken steekt'', aldus Willem-Alexander, doelend op de problematiek van de aardbevingen door de gaswinning. Hij hoopt op erkenning en veiligheid voor de Groningers en zegt dat hij en zijn vrouw erg meeleven met de gedupeerden.

Máxima zei dat de eerste vijf jaar in functie snel voorbij zijn gegaan en "dat brengt ons zoveel geluk, te weten wat mensen beweegt en ze aan te moedigen". De koning voegde daar aan toe dat het een "feest was om die eerste vijf jaar op deze manier'' in Groningen af te sluiten.

De Koning sprak na afloop van zijn bezoek aan de stad de aanwezigen toe vanaf een podium op de Vismarkt. Hij bedankte iedereen die mee had gewerkt aan het bezoek. "Zonder jullie inzet was het niet mogelijk geweest.'' De koning prees de kracht en de samenwerking van Groningen en de Ommelanden.

'Niets boven Groningen!'

"Er gaat niks, maar dan ook niks boven Groningen!'' Met deze woorden nam koning Willem-Alexander op zijn 51e verjaardag afscheid van Stadt. De Koning zei trots te zijn op onder meer de innovatieve kracht van de stad die zijn problemen niet negeert. Hij doelde daarmee op de aardebevingsproblematiek in de provincie. "Jullie staan voor jezelf.''

De Groningse burgemeester Peter den Oudsten bedankte de koning voor zijn bezoek en nodigde hem uit terug te komen. "Als u in de herfst geen keuze kunt maken voor het nieuwe jaar, weet dat u dan zeer welkom bent in Groningen.''