Vijftien inwoners van de stad Groningen hebben donderdag van burgemeester Peter den Oudsten een koninklijke onderscheiding gekregen voor hun bijzondere verdiensten in de stad.

Bij de jaarlijkse lintjesregen worden inwoners van Groningen onderscheiden die zich voor de stad verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat onder andere om een componist en twee hoogleraren en een decaan van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tussen 9.30 en 12.00 uur werden de lintjes uitgereikt op het stadhuis van Groningen. Het merendeel van de gedecoreerden werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, namelijk negen inwoners van de stad. Volgens de gemeente zijn negen ontvangers man en zes vrouw.

Bij de jaarlijkse lintjesregen hebben 1.049 vrouwen en 1.863 mannen in Nederland donderdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Van alle gedecoreerden is het merendeel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het merendeel van de gedecoreerde personen komt uit de provincie Zuid-Holland, het gaat hier om 574 in totaal. Hierna volgt Noord-Brabant met 530 personen en Gelderland met 351 personen.