Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag definitief ingestemd met de herindeling van de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer. 

De fusie is echter nog niet definitief. Volgens de planning beslist de Eerste Kamer voor de zomervakantie over de samenvoeging van de gemeenten.

Vorige week vond het debat plaats in de Tweede Kamer. Uit dat debat bleek dat een meerderheid voor de fusie was. Minister Kajsa Ollongren liet vorige week weten dat een herindeling in het belang is van alle inwoners en dat de fusie is bedoeld om de drie gemeenten te versterken.

Het merendeel van de inwoners van Haren wil zelfstandig blijven, maar volgens de provincie Groningen is de gemeente financieel niet sterk genoeg. De provincie adviseert de Tweede Kamer dan ook om in te stemmen met de herindeling. 

De herindelingsdatum staat gepland op januari 2019. Na deze datum krijgen alle raadsleden, wethouders en de burgemeester een aanstellingsbrief.