In de gemeente Groningen worden zes faunapassages aangelegd voor de otter. Dankzij die passages kunnen de dieren veilig van de ene kant van de autoweg naar de andere kant komen.

Ook in de provincie worden aan de A7 en de A28 faunapassages aangelegd. 

Behalve voor otters zijn de faunapassages ook bedoeld voor ringslangen en andere dieren. Dankzij de faunpassages worden de natuurgebieden in de provincie Groningen beter met elkaar verbonden.

Door de passages moet het aantal otters dat jaarlijks wordt doodgereden verminderen. Alleen al bij natuurgebied De Onlanden bij Groningen werden vorig jaar acht otters dood gereden.