Een meerderheid van de Tweede Kamerfracties is voor de fusie tussen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Dat kwam dinsdag naar voren tijdens het debat in de Tweede Kamer over de fusie tussen de drie gemeenten.

Ronald van Raak (SP) vindt dat de lokale democratie teruggegeven moet worden aan de lokale ambtenaren en bevolking. Martin Bosma (PVV) sluit zich daarbij aan. "Kleine gemeenten nodigen bij uitstek uit om mee te doen, iets waar we zuinig op moeten zijn", aldus Bosma. De SGP pleit voor het schrappen van Haren uit het wetsvoorstel, zodat Groningen en Ten Boer samen de herindeling aan kunnen gaan.

GroenLinks en de VVD pleitten juist voor de geplande herindeling. Nevin Özütok (GroenLinks) zegt te hechten aan eigen autonomie van gemeenten. "Het mooiste is als plannen van onderop komen en gesteund worden door alle stakeholders in het proces, helaas is de praktijk weerbarstiger".

Özütok vindt het financiële plaatje van de gemeente Haren in de toekomst niet geruststellend. De VVD sluit zich daarbij aan. "De VVD is er niet van overtuigd dat Haren haar inwoners in de toekomst de diensten kan bieden waar ze recht op hebben", zei VVD-Kamerlid Albert van den Bosch tijdens het debat.

Fusie

Het merendeel van de inwoners van Haren wil zelfstandig blijven, maar volgens de provincie Groningen is de gemeente financieel niet sterk genoeg. De provincie adviseert de Tweede Kamer dan ook om in te stemmen met de herindeling. 

Volgens minister Kajsa Ollongren is de fusie noodzakelijk om de financiële positie van Haren toekomstbestendig te maken. Ollongren laat weten dat een herindeling in het belang is van alle inwoners en dat de fusie is bedoeld om de drie gemeenten te versterken.

De Tweede Kamer stemt dinsdag 24 april definitief over de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer.