Achter het Groningse Hoofdstation wordt een tijdelijke natuurtuin van duizend vierkante meter aangelegd. Een aannemer is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de tuin, die binnen vijf jaar weer plaats zal moeten maken voor de ontwikkeling van het stationsgebied.

De natuurtuin komt achter de woningenrij aan de noordzijde van de Parkweg, vlakbij de Achterweg. In de natuurtuin komen takkenwallen, inheemse bomen en struiken en een bloemenweide.

In het zuiden van de stad is de laatste tijd veel groen verdwenen. Bijvoorbeeld door werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Volgens de gemeente wordt dit verdwenen groen later in het project gecompenseerd.

Om te zorgen dat met name vleermuizen, maar ook vogels, egels, vlinders en bijen tot die tijd in het gebied kunnen blijven, wordt nu de het tijdelijke natuurgebiedje aangelegd. 

De natuurtuin zal niet openbaar toegankelijk zijn. Wel zijn er plannen om er rondleidingen te gaan geven.