Stadjers moeten kunnen profiteren van windenergieprojecten, bijvoorbeeld door lokaal eigenaarschap. Dat zegt het Groningse stadsbestuur in het beleidskader Windkracht Groningen.

"Samen met maatschappelijke partners en bewoners willen we verkennen of concrete windenergieprojecten binnen de gemeente Groningen op de twee kansrijke plekken haalbaar zijn", zo zegt wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen.

Hij doelt daarmee op het bedrijventerrein Westpoort en de omgeving van Stainkoeln/Rode Haan. Deze locaties blijken uit onderzoek het meest geschikt voor dergelijke projecten.

Provincie aan zet

Voordat de gemeente de plannen kan doorzetten, is de provincie nog aan zet. "We willen zeker zijn dat de provincie ons de ruimte geeft om het onze manier te doen”, aldus Gijsbertsen. “Daarom wachten we nu eerst het proces bij de provincie af."

De gemeente wacht dus nu met de vervolgfase, de verkenning samen met bewoners en andere betrokkenen, totdat de provincie de besluitvorming heeft afgerond.

Naar verwachting zal dit eind 2018 zijn.