Op de tippelzone in Groningen werken momenteel 38 vrouwen. Begin 2017 waren dit er nog 62. De gemeente is bezig met de afbouw van de zone.

De voortgang van de afbouw van de tippelzone is grillig en onvoorspelbaar, meldt gemeente Groningen. In november 2017 besloot de gemeente na overleg met de Stichting Madelief en het Leger om de tippelzone definitief te sluiten in april 2019.

"Enkele vrouwen hebben forse stappen gezet en enkele vrouwen laten terugval zien",  schrijft het college aan de gemeenteraad. De gemeente sluit niet uit dat een deel van de vrouwen aan thuis-prostitutie doet. "Daar waar mogelijk wordt handhavend opgetreden", aldus de gemeente.

Voor de vrouwen zijn plannen op maat opgesteld en met alle vrouwen is er "intensief contact". Omdat er sprake is van complexe problematiek bij veel van hen, zoals drugsgebruik, wil de gemeente de samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsinstanties intensiveren. 

De gemeente houdt op 23 mei een bijeenkomst om Groningers bij te praten over de voortgang en geeft de gelegenheid om vragen te stellen.