De komende periode worden er ’s nachts diverse werkzaamheden uitgevoerd bij de Meeuwerderbaan. Deze werkzaamheden zorgen voor geluidshinder in de omgeving. Ook is er verkeershinder, zo meldt Aanpak Ring Zuid.

De werkzaamheden zijn nodig voor het maken van de tijdelijke weg, waardoor de zuidelijke rijbaan kan worden afgebroken. Op die manier ontstaat er ruimte om de verdiepte weg aan te leggen.

De werkzaamheden gaan zorgen voor geluidshinder in de omgeving. Er zijn hekken met geluid reducerende doeken geplaatst om het geluid van het zagen en beitelen terug te dringen.

Naast deze nachtelijke werkzaamheden wordt er ook overdag gewerkt bij de Meeuwerderbaan. Zo worden de geluidsschermen ter hoogte van de ‘gouden’ fietstunnel verwijderd en wordt het popcentrum leeggehaald.

Ook wordt de voormalige oprit Oosterpoort gesloopt. Bij de Esperantokruising worden funderingspalen voor het tijdelijke viaduct geplaatst. Deze werkzaamheden worden overdag, tussen 7.00 uur en 19.00 uur, uitgevoerd.

Omleidingsroute

Vanaf maandag 26 maart loopt de omleidingsroute voor de Meeuwerderbaan en het Winschoterdiep langs de H.L. Wicherstraat.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen 23 maart en 31 maart. Klik hier voor een overzicht van wat er gaat gebeuren en wanneer.