Een aantal vertegenwoordigers uit de Groningse sportwereld wil met een nieuwe partij mee gaan doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij – die volgens de oprichters meer een beweging is dan een klassieke politieke partij – heeft voorlopig de werktitel 'Vitamine Sport'.

Volgens de initiatiefnemers, waaronder oud-basketbalcoach Glenn Pinas, voormalig tafeltenniscoach Jan Vlieg, wielrenner Peter Merx en oud-handballer Jans Abbingh, wordt de waarde van sport te weinig onderkend door de huidige Groningse politiek.

"De sport hangt er maar een beetje bij en staat steevast achteraan als er gelden worden verdeeld", zo stellen zij. "Dat staat haaks op de plaats die sport inneemt op de maatschappelijke ladder."

Van een one-issue-partij, die zich alleen met sport bezighoudt, is geen sprake, zo verzekeren de initiatiefnemers: "Verre van dat zelfs. Lees ons manifest er op na en het zal duidelijk zijn dat ons programma op een brede leest is geschoeid."

Sportcomplexen terug in wijken

Vitamine Sport pleit onder meer voor een terugkeer van de sportcomplexen naar de wijken: "In Groningen zijn de sportaccommodaties de afgelopen 50 jaar successievelijk verbannen naar de randen van de stad. Daarmee zijn harten uit het sociale wijkleven gesneden."

Topsport

Daarnaast zou sport marketingtechnisch volop kansen bieden voor Groningen en moeten topsportclubs 'op gepaste wijze' ondersteund worden. "Bijvoorbeeld met accommodaties die hen helpen bij het uitbouwen van hun ambities ter meerdere glorie van Stad en Ommeland."

Ook zouden er meer internationale topsportevenementen in Groningen gehost moeten worden: "Dat heeft een positief effect op de leefbaarheid van de stad. De start van de Giro d'Italia in 2002 en het EK jeugdvoetbal in 2007 hebben dat ondubbelzinnig aangetoond."

Vitamine Sport werkt momenteel aan het opstellen van een kieslijst.