De openbare ruimtes in de stad Groningen zijn schoon en goed onderhouden. Althans, dat blijkt uit een rondgang van een groep Stadjers door de wijken. Gemiddeld 91 procent van de bezochte plekken voldoet aan de door de gemeenteraad opgestelde norm.

Het gaat hierbij om het zogenoemde BORG-onderzoek (Beheer Openbare Ruimte Groningen) van 2017. Daarbij zijn het niet medewerkers van de gemeente, maar Stadjers zelf die de openbare ruimte in de stad onder de loep nemen.

Zij kijken onder meer naar het onderhoud van groen, wegen, straatmeubilair, oevers, speeltoestellen en straatverlichting in hun eigen buurt. Ook kijken ze of het schoon is in de wijk.

Stadspanel

Volgens de gemeente was het de laatste keer dat de kwaliteit van de openbare ruimte op deze manier getoetst werd. Vanaf nu zullen er halfjaar enquetes worden afgenomen via het Stadspanel.