De partijen in de gemeenteraad van Groningen staan niet onwelwillend tegenover het preventief fouilleren voor en tijdens Koningsdag. Wel fronsten enkele raadsleden de wenkbrauwen bij de termijn van een maand waarin het middel zou moeten worden ingezet. 

Het merendeel wilde dan ook van burgemeester Peter den Oudsten weten waarom de periode van dertig dagen in het voorstel genoemd werd. D66: "Een week van tevoren kan ik me nog voorstellen, maar een maand?"

Verschillende partijen, zoals de SP, 100 procent Groningen en de ChristenUnie, sloten zich hierbij aan. GroenLinks wilde daarnaast ook motivering van Den Oudsten over waarom de bevoegdheid nodig is en hoe deze wordt toegepast. De partij noemde het risico op discriminatie bij het preventief fouilleren. 

Den Oudsten meldde dat het "alleen wordt toegepast als het nodig is". De periode van een maand was volgens de burgemeester gekozen omdat dan tijdig gekeken kan worden of het middel wel ingezet moest worden. Ook geeft dit mensen tijd om in bezwaar te gaan. 

Dreiging

De burgemeester herhaalde dat er geen concrete dreiging is dat er iets gebeurt op Koningsdag. Het koningspaar brengt 27 april door in de stad. 

"Als het (preventief fouilleren, red.) ook maar enigszins niet nodig is, doen we het niet. We hebben geen enkele intentie om het in te zetten in een andere periode dan noodzakelijk is", aldus de burgemeester in zijn antwoord op de vragen van de partijen. 

Op 28 maart wordt gestemd over de maatregel.