Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt vast aan een fusie van Haren met Groningen en Ten Boer. Ze betwijfelt of Haren in de toekomst financieel en qua bestuurskracht op eigen benen kan staan.

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Ollongren op vragen vanuit de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de hoorzitting die op 19 januari plaatsvond.

Haren is nog altijd fel tegenstander van een herindeling met Groningen en Ten Boer.  Maar volgens de minister is het onzeker of de recente stappen die de gemeente Haren heeft gezet om haar positie te verbeteren, voldoende zullen zijn, zo schrijft het Dagblad van het Noorden. Net als de provincie vindt Ollongren het wenselijk om te komen tot een bestuurlijke oplossing voor alle gemeenten in de regio.

"Een herindeling dient bij voorkeur de steun van alle betrokken gemeenten te genieten, maar andere overwegingen kunnen prevaleren", schrijft Ollongren. "In dit geval acht de regering de kwetsbare bestuurskracht en financiële positie van Haren, de regionale context en de duurzaamheid van de herindeling doorslaggevend."

De vaste Kamercommissie zal het herindelingsvoorstel op 8 maart voorbespreken voor behandeling in de Tweede Kamer. In die bespreking zal onder meer worden besloten of de Tweede Kamer nog over het onderwerp zal praten, alvorens een besluit te nemen.