Honderd Groningse studenten die bereid zijn hun OV-weekkaart om te wisselen voor een weekendkaart kunnen tot het einde van dit collegejaar gratis een e-bike lenen.

Het gaat om een experiment van samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar. Die wil de spitsdrukte in het openbaar vervoer tegengaan door studenten te stimuleren de (elektrische) fiets te pakken.

Het gaat Groningen Bereikbaar vooral om studenten die woonachtig zijn buiten de gemeente. Een voorwaarde is daarom dat je als deelnemer aan de proef minimaal tien en maximaal twintig kilometer van je onderwijsinstelling moet wonen.

Mbo-, hbo- en wo-studenten die willen deelnemen aan de proef, kunnen zich opgeven via de website. Uit de aanmeldingen worden honderd studenten aangewezen die vier maanden lang gratis gebruik kunnen maken van een e-bike met serviceabonnement.

Gedurende het experiment meet Groningen Bereikbaar het reisgedrag van de deelnemers en kijkt zo of studenten bereid zijn in de ochtendspits te gaan fietsen in plaats van met het OV te reizen.