De gemeente Groningen heeft het laagste doorsnee inkomen van Nederland. Het gemiddelde inkomen van een huishouden bedroeg in 2015 18.400 euro. 

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Het gemiddelde inkomen is hiermee ook gedaald ten opzichte van 2011. 

Volgens het CBS is het lage inkomen te verklaren door het grote aantal studenten dat in de stad woont. Ook in andere steden waar veel studenten wonen, wordt minder verdiend. Het gaat hier om Wageningen (20.100 euro), Nijmegen (20.300), Delft en Rotterdam (20.500 euro).

In randgemeenten van de grote steden wonen relatief veel mensen met een hoog inkomen. In de grote steden zelf liggen de inkomens juist lager. Vooral voor Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg gaat op dat het doorsnee inkomen in de omringende gemeenten beduidend hoger ligt dan in de steden zelf. Voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda en Groningen geldt het in mindere mate ook.