Bewoners van de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk die hun mening willen geven over de plannen voor de Oosterhamrikzone, hoeven daarvoor niet naar het stadhuis. De hoorzitting vindt voor het eerst plaats in de wijk zelf.
 

De hoorzitting staat op de agenda voor dinsdagavond 6 maart in het Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade Zuidzijde.

Volgens de gemeente is het voor het eerst dat de gemeenteraad een inspraakbijeenkomst houdt in een Groningse wijk. Normaal kunnen Stadjers alleen inspreken tijdens een vergadering van een commissie van de gemeenteraad op het Stadhuis.

Maar voor de inspraak op de plannen voor de Aanpak Oosterhamrikzone houdt de commissie Beheer en Verkeer van de gemeenteraad een aparte hoorzitting in de buurt waar de plannen over gaan. De voorstellen gaan over maatregelen om de toenemende verkeersdrukte aan de oostkant van de Stad aan te pakken.

Drempel

"Door de inspraak dicht bij huis te organiseren, verlagen we als gemeenteraad de drempel voor inwoners om hun mening te geven", zegt voorzitter Diederik van der Meide van de raadscommissie Beheer en Verkeer.

"We hopen dat er zo meer mensen komen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zeggen wat ze vinden van deze plannen voor hun eigen leefomgeving."

Interactief

Tijdens een raadscommissie krijgen Stadjers maar 3 minuten om hun mening te geven. Tijdens de hoorzitting is de inspraak niet aan tijd gebonden.

De raadsleden gaan niet, zoals gewoonlijk, direct na de inspraak met elkaar in debat. Dat gebeurt op woensdag 14 april.

 ​