Het oostelijk deel van de binnenstad gaat op de schop. Er komt een nieuwe brug over het Kattendiep, de Sint Jansstraat wordt heringericht en het AKerkhof krijgt een nieuw verblijfsgebied.
 

Door de maatregelen komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dat is een voorwaarde als de Grote Markt straks busvrij wordt.
 
In de plannen gaat het onder andere om een brug over het Schuitendiep. De brug komt dan in het verlengde van het Kattendiep. Aan de oostelijke kade van de gracht komt bovendien meer groen. Op de Diepenring zelf wordt de maximumsnelheid verlaagd en komt ander wegprofiel. Dit moet volgens de gemeente de doorstroming bevorderen en de verkeersveiligheid vergroten.

Gele steentjes

In de plannen voor het oostelijk deel van de binnenstad is ook een nieuw ontwerp van de Sint Jansstraat meegenomen. De gele steentjes in de straat worden doorgetrokken tot aan de Sint Jansbrug, zoals dat ook eerder in de Astraat is gebeurd.

Tot slot zijn er plannen om een streep te halen door honderd parkeerplaatsen langs de Diepenring.

Gemeenteraad

De gemeenteraad moet nog wel akkoord met de plannen van B en W. De plannen worden komende maand in de raad besproken. de gemeenteraad akkoord gaat, volgen nog definitieve ontwerpen. De aanleg van de Kattenbrug is gepland in 2019. De herinrichting van de Sint Jansstraat vindt nog dit jaar plaats. 

AKerkhof

Ook voor de omgeving van de Akerk heeft het college plannen gepresenteerd. In de omgeving van de kerk komen stoeltjes te staan die voor iedereen te gebruiken zijn. Daaromheen komen grote plantenbakken, die ook gebruikt kunnen worden als zitplek. Er is veel ruimte voor groen, maar er moeten wel vijf bomen verdwijnen. Dit heeft dan weer als voordeel dat de blijvende monumentale bomen meer ruimte krijgen en beter tot hun recht komen.

De nieuwe inrichting moet het westelijk deel van de binnenstad aantrekkelijker maken. In dat kader werd eerder al besloten om de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm van gele klinkers te voorzien en aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers.​

AKerkhof

AKerkhof