De gemeente gaat ongeveer 1,3 miljoen euro investeren in tijdelijke zuinige gasgestookte warmtecentrale. Die centrale is een alternatief voor het afgeblazen geothermie-project van WarmteStad.
 

Binnen WarmteStad werkt de gemeente samen met het Waterbedrijf aan een duurzaam warmtenet. Dat net is al klaar. Het was de bedoeling dat ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zouden gaan profiteren van een duurzame warmwaterbron. Dat project werd echter afgeblazen.

2,3 miljoen

Omdat WarmteStad wel aan contracten gebonden is, wordt nu gekeken naar een tijdelijke centrale. Dat wordt een duurzame en CO2-zuinige warmteopwek, waarmee een investering van 2,3 miljoen euro gemoeid is. Daarnaast is er nog een overbruggingskrediet nodig.

Het college van B&W van Groningen heeft al met de tijdelijke oplossing ingestemd en betaalt de helft van de kosten door WarmteStad een lening van 1,3 miljoen euro te verstrekken. Het Waterbedrijf moet nog een besluit nemen.