Uitvaartcoöperatie DELA bouwt aan het Hoendiep het eerste crematorium van Nederland dat niet op het gasnet is aangesloten. De oven in het nieuwe crematorium werkt op groene stroom in plaats van gas.

Er zullen op jaarbasis zo'n achtonderd crematies gaan plaatsvinden.

Ovens van crematoria zijn altijd al in Nederland aangesloten op het gasnet. Gemiddeld is voor een crematie 60 kuub gas nodig. In Nederland is het gemiddelde gasverbruik van een huishouden ongeveer 1.500 kuub per jaar.

Tot voor kort was gas de meest efficiënte brandstof voor crematieovens. Door technische innovaties is elektriciteit inmiddels ook goed te gebruiken. Daarmee is elektrisch cremeren een goed alternatief geworden voor het gebruik van fossiele brandstoffen.

Naar verwachting is het centrum eind 2019 klaar voor gebruik.