Als eerste straat in Groningen krijgt de Atensheerd in Beijum waterpasserende bestrating. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast. 

Deze stenen voeren regenwater direct af naar de ondergrond, zo meldt de gemeente Groningen. De vernieuwing van de Atensheerd is onderdeel van de Heerdenaanpak.

Daarin werken bewoners, gemeente, WIJ-team, politie en woningcorporaties samen aan het verbeteren en vernieuwen van de leefomgeving in Beijum.

Niet alleen het uiterlijk van de wijk wordt aangepakt, maar ook sociale problemen, onveiligheid en jongerenoverlast.