Aan de Muntinglaan, om de hoek bij het Julianaplein, is een begin gemaakt met de bouw van het informatiecentrum van Aanpak Ring Zuid. Het is de planning dat het informatiecentrum in het tweede kwartaal zijn deuren opent.

Tot nu toe is Aanpak Ring Zuid een van de Groninger projecten die deelnemen aan het informatiecentrum Groningen Vernieuwt op de Grote Markt.

De komende jaren wordt hard gewerkt aan de nieuwe zuidelijke ringweg. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn al afgerond. Nu richten de bouwers zich op een tijdelijke weg, omdat het hele stuk tussen het Julianaplein en Driebond fors op de schop gaat.

Maquette

In het nieuwe informatiecentrum komt onder andere de ruim vier meter lange maquette van het project te staan. Studenten van Academie Minerva verzorgen de inrichting van het informatiecentrum.​