Het Martini Ziekenhuis is vrijdagavond voor de tiende keer op rij benoemd tot Topwerkgever. Het ziekenhuis kreeg het bijbehorende certificaat uitgereikt door het Top Employers Institute. 

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra is trots, maar ziet ook flinke uitdagingen om het predicaat ook volgend jaar weer te krijgen. "Bij de huidige arbeidsmarkt kunnen we niet achterover leunen", zegt Feenstra.

"Overal in onze organisatie voelen we de urgentie van vooruitkijken om een tekort aan gespecialiseerd personeel te voorkomen", gaat de bestuursvoorzitter verder. "Het is onze verantwoordelijkheid om daarvoor ruim op te leiden. Expertise is uiteindelijk een hoofdbestanddeel van de kwaliteit in de zorg."

Het Martini Ziekenhuis scoorde in de toets van het Top-Employers Institute het hoogst op de Meer-jaren Personeelsplanning (in het onderzoek Workforce planning genoemd). Daar is in het afgelopen jaar door het ziekenhuis ook extra op ingezet.

Samenwerken

Directeur P&O Sjoerd van der Zee: "We moeten in de huidige arbeidsmarkt samenwerken in de regio. Er is één vijver waar we als ziekenhuizen in Noord Nederland uit vissen en die raakt steeds leger. Reden voor het Martini Ziekenhuis om onder meer boven-formatief op te leiden."

Hiermee doelt Van der Zee op het extra opleiden van bijvoorbeeld verpleegkundigen voor de Intensive Care, de Spoedeisende Hulp, de Recovery en de Kinderafdeling, maar ook op OK-assistenten of anesthesieassistenten.

Op basis van de leeftijdsopbouw van het huidige personeel en de verwachte nieuwe aanwas van gespecialiseerde vakmensen, is het noodzakelijk nu alvast meer mensen in de gelegenheid te stellen zich via opleidingen door te ontwikkelen. Meer dan voor dit moment strikt noodzakelijk is.

Beroepsgroepen

Het Martini Ziekenhuis voelt de kwetsbaarheid in de specifieke beroepsgroepen. Van der Zee: "Het bestaande personeel van het ziekenhuis willen we alle mogelijkheden bieden zichzelf te blijven ontwikkelen. Daarnaast draagt het Martini Ziekenhuis bij aan het stabiliseren van de arbeidsmarkt en kunnen we onwenselijke maatregelen met gevolgen voor de zorg helpen te voorkomen."

Het Top-Employers Institute certificeert op basis van deelname aan Best Practices Survey op het gebied van Human Resource-onderwerpen. Het HR-beleid van het Martini Ziekenhuis is zo geanalyseerd op basis van vooraf vastgestelde onderwerpen en meer dan 600 HR-aspecten. 

Naast de lange termijn personeelsplanning, waren vaste onderwerpen bijvoorbeeld aanname- & introductiebeleid en leren & ontwikkelen, maar ook leiderschapsontwikkeling.