De veroordeling van de 46-jarige Geert W., die zijn verstandelijk gehandicapte stiefdochter Daniëlla van Bergen in Groningen zo ernstig heeft mishandeld dat zij daaraan overleed, blijft in stand. 

Dat oordeelt de Hoge Raad dinsdag.

In 2015 kreeg de man achttien jaar cel en tbs opgelegd vanwege de fatale mishandeling van zijn stiefdochter met voorbedachte raad en de stelselmatige mishandeling van de jonge vrouw. Zijn stiefdochter werd gedurende vijf maanden voor haar dood, op 20 juli 2013, vrijwel dagelijks mishandeld met een knuppel. 

W. heeft tegen dit vonnis cassatie ingesteld en meerdere cassatiemiddelen ingediend. Hij was het onder andere niet eens met de hoogte van de opgelegde straf en de bewezenheid van de mishandeling met voorbedachte raad.

De Hoge Raad heeft al deze bezwaren verworpen. De veroordeling is daarmee definitief. 

Tekortgeschoten

In 2015 kwam uit rapportages naar voren dat de hulpverlenende instanties in Groningen ernstig tekort zijn geschoten bij het gezin. De veiligheid van het verstandelijk gehandicapte meisje had volgens het onderzoek van drie rijksdiensten 'onvoldoende prioriteit', ondanks diverse meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

De moeder van de jonge vrouw heeft in 2015 acht jaar cel opgelegd gekregen vanwege haar medeplichtigheid. In 2016 werd deze straf in hoger beroep verlaagd naar vijf jaar cel.