Het aantal geboren baby's in de stad Groningen is vorig jaar met 2,8 procent gedaald ten opzichte van 2016. ​Het ging in totaal om 1.935 levendgeborenen, tegenover 1.991 in het jaar daarvoor.

Dat komt neer op ongeveer tien kinderen per duizend inwoners, blijkt dinsdag uit door Localfocus uiteengezette cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Groningen houdt daarmee de trend aan die in heel Nederland te zien is. In 2017 werden landelijk 2 procent minder kinderen geboren dan in 2016. In totaal zijn dit jaar 169.000 Nederlandse baby's ter wereld gekomen.

Ook ligt de leeftijd die vrouwen hebben bij het krijgen van hun eerste kind steeds hoger. In 2017 waren vrouwen gemiddeld 29,8 jaar op het moment dat ze hun eerste kind kregen. Vanaf de jaren zeventig stijgt de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen aan kinderen beginnen vrijwel onophoudelijk. 

Relatief werden ook dit jaar de meeste kinderen geboren in Urk (Flevoland). Het gaat hier om zo'n twintig baby's per duizend inwoners.