Het aantal hbo- en wo-studenten dat ervoor heeft gekozen om in Groningen op kamers te gaan, is sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 fors afgenomen. 

In 2014 ging het nog om bijna 4.800 studenten die hun plekje vonden in de stad, vorig jaar betrof het slechts 3.150 leerlingen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. 

Hiermee trok Groningen nog wel het hoogste aantal nieuwe studenten van het land, gevolgd door Amsterdam met ruim 2.560 studenten.

De daling is landelijk te zien: tot 2014 ging rond de 61 procent van de wo-studenten en 23 procent van de hbo-studenten het huis uit binnen zestien maanden na de start van de studie. 

Je betaalt overal te veel voor je studentenkamer, maar waar het meest?
79
Je betaalt overal te veel voor je studentenkamer, maar waar het meest?

Welvaart

Volgens het CBS zijn er geen aanwijzingen dat studenten hun beslissing om te gaan studeren of op kamers te gaan meer van de welvaart van hun ouders laten afhangen sinds de invoering van het leenstelsel. Dit nieuwe stelsel kwam in de plaats voor de basisbeurs.

De daling van het aantal studenten dat uit huis gaat, was het sterkst onder studenten waar uit huis gaan het meest voorkwam, namelijk in de hoogste welvaartsgroep. Hiermee zijn de verschillen tussen de verschillende welvaartsgroepen kleiner geworden, concludeert het statistiekbureau.