De gemeente Groningen heeft 2,5 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van vier wijken in de stad, namelijk de wijken Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en De Wijert.

Van dit bedrag wordt 750.000 euro uitgegeven aan de Heerdenaanpak in Beijum, waarin verschillende partijen samenwerken voor een verbeterde leefomgeving in de wijk. Ook wordt het aankomende jaar 1,35 miljoen euro gebruikt voor verschillende projecten.

De stad Groningen heeft samen met verschillende woningcorporaties doelstellingen geformuleerd voor de vier wijken. Het doel van de plannen is om "vitale, leefbare" wijken te creëren. Op dit moment heeft de gemeente plannen om te starten met de uitvoering van Wijkdeal De Wijert en om een uitvoeringsagenda te maken voor de komende jaren. 

De totale investering, verspreid over een aantal jaren, komt neer op tientallen miljoenen euro's.