De gemeenteraad in Loppersum wil dat er zo snel mogelijk een traject wordt ingezet om de gaswinning in het Groningenveld volledig af te bouwen. De raad heeft tijdens een extra vergadering hier een motie over ingediend. 

Die motie is bedoeld om de brief van de gemeente, die in december vorig jaar naar minister Eric Wiebes werd verstuurd, kracht bij te zetten.

In de brief stond dat het van groot belang is om zo snel mogelijk met een schadeafwikkeling te komen die maatschappelijk wordt geaccepteerd. Daarnaast schreef de gemeente van Loppersum dat de Rijksoverheid verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor de de uitvoering van de schadeafwikkeling met de NAM.

In de motie, die maandagavond in de gemeenteraad werd ingediend, pleit de gemeente om een traject in te zetten om de gaswinning terug te draaien en om de veiligheidsadviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over te nemen. Daarnaast wil Loppersum dat er maatregelen worden genomen om inwoners het vertrouwen te geven dat ze voldoende worden gecompenseerd voor de schade door de gaswinning.

Fonds

De raad vraagt aan minister Eric Wiebes om voor 1 februari de knoop door te hakken over een schadeprotocol. De raad wil dat het protocol bedoeld is om de inwoners met schade maximaal te ontzorgen, onder andere door een fonds, die mede door de Rijksoverheid wordt gefinancierd.

Daarnaast roept de gemeente de minister, de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) op, om niet langer tijd te verspillen aan discussies over nieuwe structuren. De raad wil dat de versterkingsopgave zo wordt verruimd dat de bewoners minder zorgen hebben en meer vertrouwen krijgen in de toekomst.