De Groningse Stadspartij en Algemeen Belang Ten Boer, die op 1 januari fuseerden, gaan samen verder als Stad en Ommeland. Die naam kozen de leden tijdens een bijeenkomst in Garmerwolde.

Met de fusie nemen de gemeentelijke partijen een voorschot op de gemeentelijke herindeling, waarin Groningen en Ten Boer zullen worden samengevoegd.

Daarbij wordt het grondgebied van de Stad bijna verdubbeld en komt er een groot landelijk gebied bij met vele kleine dorpen. Ook die dorpen moeten straks in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente gehoord worden, zo vinden beide partijen.

Door de fusie bezet Stad en Ommeland nu drie van de dertien raadszetels in Ten Boer en twee van de 39 zetels in Groningen.