Dierproeven op vogels aan de Rijksuniversiteit Groningen, hebben geleid tot vragen in de Tweede Kamer. De vragen zijn gesteld door de Partij voor de Dieren, naar aanleiding van het bericht dat aan de RUG spreeuwen en kauwen die in de natuur zijn  gevangen, gebruikt worden voor slaaponderzoek.

Dat de vogels worden gebruikt door onderzoekers aan de RUG bleek uit onderzoek van dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights. Volgens deze organisatie worden de vogels met behulp van nestkasten gelokt en gevangen. 

De dieren ondergaan hersenoperaties en worden vervolgens wakker gehouden om de effecten van slaaptekort te meten. Voor het onderzoek, waarbij tussen de 260 en 300 wilde kauwen worden gebruikt, is toestemming gegeven door de Centrale Commissie Dierproeven.

Fractievoorzitter Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Groningen stelt in een persverklaring: "Het is onethisch om wilde dieren te vangen en te kwellen met de testen terwijl het helemaal niet duidelijk is of deze testen nodig zijn. Is er bijvoorbeeld wel gekeken naar alternatieve testmethoden? Van een modern instituut als de RUG zou men toch verwachten dat ze inmiddels verder kunnen kijken dan dierproeven".

Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken.