De Partij voor de Dieren wil dat het Groningse provinciebestuur meer doet om de terugkeer van de wolf in goede banen te leiden. De partij acht de kans groot dat wolven in de nabije toekomst een roedel zullen stichten in Oost-Groningen en vindt dat de provincie daar onvoldoende op is voorbereid.

Steeds vaker worden in Noordoost-Nederland solitaire wolven gespot die vanuit hun Duitse leefgebied de grens overtrekken. Volgens Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de PvdD in de Provinciale Staten, is het de verwachting dat dit steeds vaker zal gaan gebeuren en dat wolven zelfs roedels zullen stichten op Groningse bodem.

In een aantal schriftelijke vragen aan het Groningse provinciebestuur vraagt De Wrede welke actie er al is ondernomen om de komst van de wolf naar Groningen te begeleiden. Volgens haar zouden onder meer het publiek en belanghebbenden als schapenhouders beter moeten worden ingelicht over de risico’s, maar ook de ecologische voordelen die de terugkeer van de wolf in Nederland met zich meebrengt.

De Wrede noemt de terugkeer van de wolf een "verrijking van de Groningse natuur". Haar partij wil door meer voorlichting de "wolvenangst", die volgens De Wrede bij een groot deel van de bevolking heerst, zoveel mogelijk wegnemen.

Meldpunt

Ook roept ze de provincie, en in het verlengde daarvan het Rijk, op om zelf met een "wolvenmeldpunt" te komen. Onlangs opende de particuliere dierenopvang Faunavisie uit Westernieland een dergelijk meldpunt. maar volgens de PvdD zou dit een taak van de overheid moeten zijn.