Het inwonersaantal van Groningen groeit gestaag door. In 2017 zijn er ruim twaalfhonderd nieuwe Stadjers bij gekomen.

Hiermee komt het totale aantal op 203.175 inwoners te liggen, meldt het CBS dinsdag. 

Een groot deel hiervan trok vanuit andere gemeenten of het buitenland naar de stad. Ook kent Groningen een geboorteoverschot, wat inhoudt dat er meer baby's geboren worden dan dat er mensen sterven. Zo werden er in de maand november van vorig jaar 147 baby's geboren en stierven 114 mensen. 

De stad Groningen en de omliggende gemeenten zijn gegroeid, maar in Oost-Groningen is juist krimp te zien. Dit komt volgens het CBS omdat veel mensen in verband met werk en opleiding naar de stad trekken. 

Vergrijzing

Amsterdam kreeg in 2017 de meeste nieuwe inwoners, gevolgd door Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Almere, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg. Dit komt ook doordat de relatief jonge bevolking voor een geboorteoverschot zorgt. 

De bevolkingsgroei beperkt zich tot de steden en de randstad. Zo is het aantal inwoners in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten juist gedaald. Vooral in de gemeenten aan de randen van het land stierven meer mensen dan er werden geboren, en het CBS wijt dat aan vergrijzing.