De Eenheid Noord-Nederland is overbezet en moet krimpen.

Dat meldt de politie naar aanleiding van berichten in de media over de bezetting van de eenheid. De politie Noord-Nederland heeft een overbezetting van ongeveer 235 fte.

Het korps is groter dan door de minister van Defensie is vastgesteld. De eenheid gaat de komende jaren maatregelen nemen om hun aantal terug te dringen. 

Volgens het Dagblad van het Noorden werken er bijna 4400 agenten in Noord-Nederland, waar er eigenlijk 4103 moeten zijn. Volgens hun berekening zou de eenheid met driehonderd agenten moeten krimpen.