Tijdens een raadsvergadering van de gemeente Groningen is woensdagavond een raadsbrede motie aangenomen om het mislukken van het project WarmteStad te onderzoeken.

Er wordt een commissie ingesteld die in januari 2018 met een onderzoeksvoorstel moet komen. Er is ingestemd met het verder zoeken naar een alternatieve warmtebron, zoals biomassa. Ook gaat er een 'onafhankelijke beoordeling komen van de kritiek op WarmteStad'. 

Het aardwarmteproject werd op 2 november stopgezet omdat er kritiek was omtrent de veiligheid. De geplande eerste boring op het Zernikecomplex ging niet door.

Het staken van het project kostte zes miljoen euro. Het is nog niet bekend wat de kosten van het vervolgonderzoek gaan zijn. 

Vertrouwen

De motie werd ingediend door de SP. Koks (SP) vindt dat de deuk in het vertrouwen van de gemeente hersteld moet worden: "Heeft de Raad goed genoeg hun controlerende mogelijkheden gebruikt bij het mislukte project?"

De motie spreekt ook uit dat er een herhaling van deze situatie moet worden voorkomen. "We vragen ons af of verdere verkenning op het gebied van aardwarmte nog wel nodig is," zegt Koks. "Het is bij het Zernikecomplex al mis gegaan, ergens anders kan het ook misgaan."

Aardwarmte

Bij het project was het de bedoeling om met ondergrondse warmwaterbronnen ongeveer 12.000 huishoudens te voorzien van aardwarmte. Het Staatstoezicht op de Mijnen vreest echter voor aardbevingen en zette ook vraagtekens bij de deskundigheid van de organisatie achter WarmteStad, die wordt gevormd door de gemeente en het Waterbedrijf.  

Ook zouden de partijen, de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, het risico op aardbevingen die het project met zich meebracht stelselmatig hebben onderschat.