De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft dinsdag kaders voor het versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied gepresenteerd. Daarnaast wordt de publicatie van het Meerjarenplan verschoven naar 2018.

Dat schrijft NCG Hans Alders in een gepubliceerde brief aan twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied.

In 2017 en in het eerste kwartaal van 2018 zullen 3.000 huishoudens horen wat er nodig is om hun woning aardbevingsbestendig te maken. Om dat te kunnen uitvoeren, heeft NCG kaders opgesteld om randvoorwaarden en uitgangspunten voor de versterking mogelijk te maken.

Volgens Alders zijn de kaders van belang om bewoners duidelijkheid te geven, zodat zij zelf een goede afweging kunnen maken voor hun situatie. "Het is namelijk altijd de bewoner zelf die beslist over de versterking van zijn of haar huis." 

Begin december gaan de verschillende partijen met elkaar in gesprek over de brief. Daarna zal het aangeboden worden aan de Tweede Kamer.

Meerjarenprogramma

De NCG publiceert ieder jaar de plannen voor de komende jaren in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. De publicatie van het Meerjarenprogramma 2018-2022 is op verzoek van de twaalf gemeenten, de provincie en het Rijk verschoven naar 2018.

Alders laat weten dat er nog veel onduidelijkheden zijn om tot de plannen te komen. Dit is een gevolg van de maandenlange formatie en de uitkomsten van het regeerakkoord, dat invloed heeft op de plannen van NCG. De partijen willen daarom meer tijd om de uitkomsten van het regeerakkoord mee te nemen.

NCG benadrukt dat het verschuiven van het meerjarenprogramma de versterking van de gebouwen niet mag belemmeren.