De gemeente Groningen heeft meerdere waarschuwingen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over het aardwarmteproject genegeerd. De toezichthouder vond het risico op aardbevingen te groot, maar toch werd Warmtestad lange tijd voortgezet. 

Op 28 augustus waarschuwt SodM in een gesprek met de directeur van het project en de gemeente Groningen voor de risico's op aardbevingen die Warmtestad met zich meebracht. De conclusie uit dit gesprek is dat "de kans op een positief advies" klein blijkt. Dit blijkt uit de communicatie over het project Warmtestad, die vrijdag gepubliceerd is. 

Op 2 oktober verschijnt het vernietigende rapport van de toezichthouder, waarin onder andere wordt gemeld dat het project Warmtestad onvoldoende expertise kent, waardoor de 'inhoudelijk slechte rapporten' niet worden onderkend. Ook zouden de partijen, de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, het risico op aardbevingen die het project met zich meeneemt stelselmatig onderschatten. 

Dit vindt het SodM 'ongewenst'. "Zeker voor een project in de nabijheid van gasvelden, wat kan leiden tot verhoogd seismisch risico." Op 2 november stopt de gemeente Groningen met het aardwarmteproject.

Werkvorm

In een van de documenten die vrijdag gepubliceerd zijn, staat dat de werkwijze van 'compliance assistance' in de overleggen tussen SodM en Warmtestad "een rol te lijken hebben gespeeld bij het ontstaan van de huidige situatie". Bij compliance assistance wordt de organisatie, in dit geval Warmtestad, met hulp van een toezichthouder (SodM) beter in staat gesteld om aan de wet- en regelgeving te voldoen. 

"De crux hierbij is dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan wat besproken is in een dergelijk overleg (tussen Warmtestad en de toezichthouder red.). WarmteStad is zich bewust geweest dat dit de aard en het karakter was van de besprekingen met SodM, maar wel heeft aangenomen dat als zij fundamenteel verkeerd handelden, dat SodM het zou aankaarten."