Het Groninger Museum heeft een bijzondere kast van drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman verworven. De kast is één van de grootste aankopen die het museum ooit deed.

De kast is volgens het Groninger Museum een van de belangrijkste werken van de kunstenaar en daarmee een waardevolle verrijking van de collectie.

Het museum noemt de kast een van Werkmans belangrijkste werken en 'een monument van contrasten'. Het gaat om een traditioneel meubel met moderne bijbelse voorstellingen.

"De kast was in 2015 al een belangrijk hoogtepunt in de tentoonstelling over H.N Werkman in het Groninger Museum", zo geeft museumdirecteur Andreas Blühm aan. "Wij zijn enorm verheugd dat de kast nu permanent voor het publiek te zien kan zijn."

De in 1943 voltooide kast werd met steun van meerder partijen gekocht van nazaten van dominee August Henkels, in wiens opdracht Werkman het stuk maakte. Er werd 300.000 euro voor de kast betaald.

Het nieuwe topstuk zal vanaf vrijdag 10 november voor het publiek te zien zijn in de permanente tentoonstelling De Collectie.